Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy giặt Electrolux nói riêng và chuyên cung cấp các dịch vụ về sửa chữa điện lạnh nói chung.

Website suamaygiatelectrolux.biz có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác (“Các Trang Liên Kết”). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của suamaygiatelectrolux.biz và suamaygiatelectrolux.biz không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm cả giới hạn của bất cứ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. suamaygiatelectrolux.biz không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang Liên Kết nào.

suamaygiatelectrolux.biz đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi suamaygiatelectrolux.biz về những trang của bất cứ tổ chức nào với những hoạt động của nó.

Như là một điều kiện của việc sử dụng của bạn đối với việc truy cập trang web suamaygiatelectrolux.biz , bạn bảo đảm với suamaygiatelectrolux.biz rằng bạn sẽ không sử dụng trang web suamaygiatelectrolux.biz cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang web suamaygiatelectrolux.biz bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của suamaygiatelectrolux.biz hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với suamaygiatelectrolux.biz. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi suamaygiatelectrolux.biz dưới mọi hình thức.

Trang web suamaygiatelectrolux.biz có thể chứa những dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, và/hoặc những thông điệp hay những phương tiện thông tin được thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm người, bạn đồng ý sử dụng những dịch vụ thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận các thông điệp và những thành phần phù hợp và liên quan đến một Dịch vụ Thông tin cụ thể. Như là một ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý là khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không:

 1. Phỉ báng, lăng mạ, quấy rỗi, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác.
 2. Phổ biến, tải lên, truyền bá, gieo rắc bất cứ chủ đề, tên, thành phần hoặc thông tin không phù hợp, mang tính báng bổ, xỉ nhục, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật.
 3. Tải lên những file bao gồm những phần mềm hoặc các thành phần khác được bảo vệ bởi luật suamaygiatelectrolux.biz hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn có tất cả những quyền đó hoặc đã nhận được đủ sự đồng ý cần thiết.
 4. Tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất cứ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể gây tổn hại đến sự vận hành của các máy tính khác.
 5. Quảng cáo, rao bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ vì bất cứ mục đích thương mại nào trừ khi những Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó.
 6. Tải xuống bất cứ file nào được đưa lên bởi người sử dụng của Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, là không thể được truyền bá một cách hợp pháp theo cách đó.
 7. Làm sai hoặc xoá thẩm quyền tác giả, thông cáo pháp luật hoặc dấu hiệu chủ quyền hoặc nhãn mác của nguồn ban đầu của phần mềm hoặc những thành phần khác chứa đựng bên trong một file được tải lên.
 8. Giới hạn hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin.
 9. Xâm phạm bất cứ chỉ số hạnh kiểm hoặc bất cứ nguyên tắc chỉ đạo nào khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ Thông tin cụ thể.
 10. Thu thập những thông tin cá nhân của người khác như email, địa chỉ,… mà không được người đó cho phép.
 11. Xâm phạm các quy tắc, điều lệ đang được áp dụng.

suamaygiatelectrolux.biz không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, suamaygiatelectrolux.biz có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bât cứ thành phần nào tuỳ ý. suamaygiatelectrolux.biz có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào mỗi Dịch vụ Thông tin hoăc tất cả vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.
suamaygiatelectrolux.biz có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định hoặc những quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc thành phần nào, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý của suamaygiatelectrolux.biz.

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. suamaygiatelectrolux.biz không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào và, vì thế, suamaygiatelectrolux.biz từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động nào là hệ quả từ sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Những người quản lý host không được uỷ quyền là người phát ngôn của suamaygiatelectrolux.biz, vì thế quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh của quan điểm của suamaygiatelectrolux.biz.

Cách thành phần được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và / hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải xuống các thành phần.