Beko – Xử lý mở cửa máy giặt khi cúp điện đột ngột – WCV9649XWST và WCV9749XMSTNguồn: Beko

Nguồn Video tại đây