Cách chọn chế độ Chỉ vắt và Chỉ xả nước trên máy giặt LG lồng ngangÁp dụng tất cả dòng máy. Cách làm giống nhau. Một số máy thường sẽ có tốc độ vắt theo một số thứ tự như sau (tùy model đang dùng):
1: 0, 400, 800, 1000, 1200, 1400
2: 0, 400, 800, 1000, 1100, 1200
3: 0, 400, 800, 1000, 1200
4: 0, 400, 800, 1000, 1400
5: 0, 400, 800, 900, 1000
6: 0, 400, 600, 800, 900, 1000
7: Rinse Hold, 0, 400, 800, 1000
8: Rinse Hold, 0, 400, 800, 1200
9: Rinse Hold, 0, 400, 800, 1400
Chú ý là một số thứ tự có thể sai hoặc không có đấy.

Nguồn Video tại đây

1 bình luận về “Cách chọn chế độ Chỉ vắt và Chỉ xả nước trên máy giặt LG lồng ngang”

Bình luận đã đóng.