Cách khắc phục máy giặt – giặt lâuCách khắc phục máy giặt – giặt lâu trong quá trình sử dụng máy giặt. rất nhiều người không để ý , máy giặt càng ngày càng giặt lâu mà không biết nguyên nhân do đâu. đó chính là màng lọc nước của máy bị đóng cặn lên nước cấp vào bị chảy yếu dẫn đến máy giặt hoạt động lâu

Nguồn Video tại đây