cách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nướccách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nước

Nguồn Video tại đây

3 bình luận về “cách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nước”

  1. Gắn vào cái đầu vòi nước móng te thì làm sao cứng được hơn nữa cái vòi dài như vậy vướng chỗ để máy giặt mà máy giặt thì kg cần đóng mở mỗi ngày tui toàn thấy ai cũng làm cách này mà kg biết làm cách khác vừa đẹp vừa bền xài được cả mấy đời máy giặt cũng kg hư tui bảo đảm 100/100

Bình luận đã đóng.

cách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nướccách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nước

Nguồn Video tại đây

3 bình luận về “cách sửa chữa đầu dây cấp nước máy giặt bị dò rỉ nước”

  1. Gắn vào cái đầu vòi nước móng te thì làm sao cứng được hơn nữa cái vòi dài như vậy vướng chỗ để máy giặt mà máy giặt thì kg cần đóng mở mỗi ngày tui toàn thấy ai cũng làm cách này mà kg biết làm cách khác vừa đẹp vừa bền xài được cả mấy đời máy giặt cũng kg hư tui bảo đảm 100/100

Bình luận đã đóng.