cách sửa máy giặt kêu to và không vắt được không cần phải thay dây curoacách sửa máy giặt kêu to và không bắt được không cần phải thay dây curoa

Nguồn Video tại đây

1 bình luận về “cách sửa máy giặt kêu to và không vắt được không cần phải thay dây curoa”

Bình luận đã đóng.