Chỉnh cân bằng máy giặt

Nguồn Video tại đây

19 bình luận về “Chỉnh cân bằng máy giặt”

  1. Sao mình hạ nó lại bị kênh mặt dù 4 chân đều hạ hết. Nếu để như trong clip nâng lên 1 chân thì lại không bị cập kênh.

Bình luận đã đóng.