Dùng nước giặt cửa đứng cho máy cửa ngang và cái kếtMáy giặt cửa ngang giặt mãi không hết bọt vì dùng nước giặt cho máy cửa trên.Nếu bị thường xuyên sẽ làm hỏng máy

Nguồn Video tại đây