Giặt chăn bị tràn bọt trên vành Lồng giặt

Nguồn Video tại đây

2 bình luận về “Giặt chăn bị tràn bọt trên vành Lồng giặt”

Bình luận đã đóng.