Hướng dẫn khắc phục tình trạng máy giặt cửa trước rung lắc mạnh và kêu toHỗ trợ Samsung Việt Nam

Nguồn Video tại đây