1 bình luận về “Hướng dẫn kiểm tra và độ nguồn biến áp cho máy giặt electrolux”

  1. Thời buổi 4.0 rồi nguồn xung ưu điểm nhỉ gọn.,tính ổn định khi đuện áp lưới không ổn định: do tải nhiều , dây cấp nhỏ, xa , xung nhiễu vvv ngược lại nhược điểm của biến áp là tính ywu việt của nguoinf xung

Bình luận đã đóng.

1 bình luận về “Hướng dẫn kiểm tra và độ nguồn biến áp cho máy giặt electrolux”

  1. Thời buổi 4.0 rồi nguồn xung ưu điểm nhỉ gọn.,tính ổn định khi đuện áp lưới không ổn định: do tải nhiều , dây cấp nhỏ, xa , xung nhiễu vvv ngược lại nhược điểm của biến áp là tính ywu việt của nguoinf xung

Bình luận đã đóng.