@ Hướng dẫn mọi người sửa lỗi 4E,5E ở máy giặt cửa ngang samsung @Hướng dẫn mọi người sửa lỗi 4E,5E ở máy giặt cửa ngang
Mọi người cùng tham khảo nhé
Xin chúc tất cả mọi người thành công

Nguồn Video tại đây