Kết nối wifi máy giặt / máy giặt sấy / máy sấy Electrolux (Electrolux app v2.0)Kết nối wifi máy giặt / máy giặt sấy / máy sấy Electrolux (Electrolux app v2.0)

Nguồn Video tại đây

2 bình luận về “Kết nối wifi máy giặt / máy giặt sấy / máy sấy Electrolux (Electrolux app v2.0)”

Bình luận đã đóng.