Khắc phục lỗi máy giặt cửa gang rung lắc khi vắt và giặtMáy giặt cửa gang, rung lắc khi giặt, may giat rung lac, may giat rung lac khi vat
Video này hướng dẫn cách khắc phục lỗi máy giặt cửa ngang mới mua về nắp đặt rung lắc mạnh khi vắt

Nguồn Video tại đây

3 bình luận về “Khắc phục lỗi máy giặt cửa gang rung lắc khi vắt và giặt”

Bình luận đã đóng.