Kích thước máy giặt ElectroluxHotline: 0944.768.155 – 0942.768.155 – 0989.783.155
Máy giặt Electrolux EWF8024D3WB 8kg model mới 2021 chính hãng . Bảo hành 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi.
Máy giặt Electrolux EWF8024P5WB 8kg model mới 2021 chính hãng . Bảo hành 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi.
Máy giặt Electrolux EWF8024P5SB 8kg model mới 2021 chính hãng . Bảo hành 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi.
Máy giặt Electrolux EWF9024P5WB 9kg model mới 2021 chính hãng . Bảo hành 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi.
Máy giặt Electrolux EWF9024P5SB 9kg model mới 2021 chính hãng . Bảo hành 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF9042Q7WB 9KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF9042R7SB 9KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1024P5WB 10KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1024P5SB 10KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1042Q7WB 10KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1042R7SB 10KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1142Q7WB 11KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1142Q7WB 11KG INVERTER MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX EWW9024P5WB MODEL 2021. Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX EWW1024P5WB MODEL 2021.Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.
MÁY GIẶT SẤY ELECTROLUX EWW1142Q7WB MODEL 2021.Bảo Hành chính hãng 2 năm tại nhà – đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất.

Hotline: 0944.768.155 – 0942.768.155 – 0989.783.155

Nguồn Video tại đây