Lỗi quá tải máy giặt Toshiba Q740LMáy giặt Toshiba lỗi quá tải lượng đồ giặt, tuy nhiên chế độ chỉ giặt và chie sấy thì vẫn ok, còn chọn sang chế độ giặt sấy thì lại báo lỗi quá tải

Nguồn Video tại đây