Máy giặt Electrolux Van cấp không hoạt độngVxl có xuất lệnh 5v tại chân B của con transto nhưng do đứt con R 390 ôm nên ko con triac ko dẫn và van cấp ko hoạt động

Nguồn Video tại đây