Máy giặt LG báo lỗi OE (0E) – không vắt được

Nguồn Video tại đây