Máy giặt mà bị hỏng, khó sửa khóa thì pahir làm sao đây

Nguồn Video tại đây