Máy giặt nhật panasonic lúc bắt đầu vắt nó bị lắc.Cùng chia sẻ xề máy giặt nhật, lúc vắt có êm không, có kêu như máy của em không

Nguồn Video tại đây

1 bình luận về “Máy giặt nhật panasonic lúc bắt đầu vắt nó bị lắc.”

Bình luận đã đóng.