máy giặt toshiba lỗi e7_4 toshiba washing machine display e7_4#máylạnh #máygiặt #tủlạnh #inverter

Nguồn Video tại đây

3 bình luận về “máy giặt toshiba lỗi e7_4 toshiba washing machine display e7_4”

  1. ..หลังจากข้อผิดพลาด E74.i ลบชิป 24COH จาก 8 กก. ตอนนี้ให้ข้อผิดพลาด E-E2…
    .after error E74.i removed the chip 24COH..from 8kg now giving error E-E2…..

Bình luận đã đóng.