Sửa board và mã lỗi , máy lạnh Reetech inver báo lỗi E1, E2, E3, E4

Nguồn Video tại đây

1 bình luận về “Sửa board và mã lỗi , máy lạnh Reetech inver báo lỗi E1, E2, E3, E4”

Bình luận đã đóng.