Sửa máy giặt kêu to. Kêu ở môtơ và cách thay bi môtơ máy giặt lồng đứng.

Nguồn Video tại đây

2 bình luận về “Sửa máy giặt kêu to. Kêu ở môtơ và cách thay bi môtơ máy giặt lồng đứng.”

Bình luận đã đóng.