Sửa máy giặt Sanyo khi vắt kêu to. Hư bộ xả nước.

Nguồn Video tại đây

9 bình luận về “Sửa máy giặt Sanyo khi vắt kêu to. Hư bộ xả nước.”

Bình luận đã đóng.