sửa máy giặt TOSHIBA kêu tomáy giặt TOSHIBA kêu to do mòn nhông kéo lồng giặt lúc li tâm

Nguồn Video tại đây