Sửa máy giặt Toshiba vắt không khô. Vắt không quay mâm.

Nguồn Video tại đây

2 bình luận về “Sửa máy giặt Toshiba vắt không khô. Vắt không quay mâm.”

Bình luận đã đóng.