vì sao máy giặt giặt lâu, nước cấp yếu, giặt xong quần áo k sạch và có mùi hôi

Nguồn Video tại đây